Прелиминарна серија

  • Интерактивен екран со рамен панел од примарната серија на Ingscreen

    Интерактивен екран со рамен панел од примарната серија на Ingscreen

    Интерактивниот рамен екран на препримарната серија на Ingscreen е дизајниран да го направи вашиот состанок поефективен.Со интерактивен допир со 20 точки и вграден безжичен софтвер за пресликување на екранот за споделување содржини, препримарната серија на Ingscreen е корисна за олеснување на презентации, бура на идеи и донесување одлуки.Сè што ви треба на состанокот е беспрекорно интегрирано во интерактивниот екран, само влезете и започнете го вашиот состанок.